Jak o Hodinky Gator pečovat?

 

Hodinky jsou voděodolné, ne vodotěsné (tzn. odolné proti vlkosti, lehkému postříkání vodou a prachu). Pozor, při plavání či jiných aktivitách se při pohybech ve vodě vyvíjí na hodinky velký tlak tudíž se striktně nedoporučují provozovat jakékoliv aktivity s hodinkami ve vodě. Dále nedoporučejeme hodinky používat ve sprše či při koupaní. Hodinky může poškodit i déšť.

Dále důrazně doporučujeme hodinky vyvarovat jakýmkoliv nárazům. Nárazem může dojít k poškození hodinek a jejich jemného mechanismu.

Chraňte hodinky před přímým slunečním zářením a neponechávejte je příliš dlouho v extrémně horkém nebo chladném prostředí, taktéž se vyvarujte prudkým změnám teploty. Může dojít k poškození hodinek  a zkrácení životnosti baterie.

Hodinky nesmí přijít do přímého styku s rozpouštědly, rtutí, kosmetickými přípravky, saponáty, lepidly,  a barvami. Mohlo by dojít k poškození hodinek, ke změně barvy pouzdra, náramku nebo k dalším závadám.

Chraňte hodinky před přímým působením magnet. nebo elektrického pole.

Pokud je integrovaný obvod ve vašich hodinkách ovlivněn působením statické elektřiny, může dojít  k poruše displeje. Chraňte hodinky před blízkým kontaktem s předměty, které vyzařují silnou statickou elektřinu jako např. televizory.

V případě nabíjení hodinek se ujistěte, že napájecí zdroj neprodukuje vyšší proud než 1A, v opačném případě hrozí poškození baterie či samotných hodinek.